Publications

by | October 5, 2012 | Uncategorized

Building public health capacity in Hungary

Cikk magyar nyelvű változata itt olvasható lent

On 3 October, EPHA organised a capacity building seminar in Hungary which aimed to give participants a taste of what the European Union does, how it works, what ’advocacy’ means in practice and how Hungarian organizations can take part.

As part of EPHA’s capacity building activity, an EPHA delegation visited the Együtt a daganatos gyermekekért alapítvány – Together for Children with Tumor Fundation on 2 October 2012. The foundation helps to cure children who suffers serious illnesses such as cancer.

The one-day capacity building seminar, co-chaired by Váradiné Csapó Judit (Hungarian Federation of Rare Diseases-RIROSZ) and by Anne Hoel (EPHA), aimed to give participants a taste of what the European Union does, how it works, what ’advocacy’ means in practice and how Hungarian organizations can take part.

In her opening speech, dr. Ildikó Kissné Horváth (Ministry of Human Resources) stressed the importance of collaboration between the political decision makers and the public health civil society in Hungary.

The objective of the event was to support Hungarian civil society organizations, and in particular health actors, to become more familiar with the EU and be able to ’lobby’ for issues and values they believe in.

The aims of the capacity building seminar for EPHA was to learn about the added value Hungarian civil society provides to the health and wellbeing of people living in Hungary.

During the first part of the meeting, participants looked at the policy development cycle, identified the different phases and the role that civil society can play in each phase. The seminar also differentiated between stakeholder dialogue and civil dialogue and introduced the role that European networks can play.

Training module 1 focused on the dialogue with policy makers in order to change the way policies are decided and implemented. Using EU and Hungarian examples, participants assessed the challenges and the opportunities presented by ‘lobbying’ and ‘advocacy’ by using a Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) analysis.

The second training module explored with the participants how civil society organisations could work together and how this could be the best way forward. Moreover, the role of European networks had been explored.

During the meeting, Gábor Pogány (Hungarian Federation of Rare Diseases-RIROSZ) from the Hungarian public health civil society presented their activities and shared their experiences about coalition building and dialogue with policy makers.

Erzsébet Szőllősi (National Federation of Disabled Persons’ Associations – MEOSZ) and Réka Vályi (Hungarian Autistic Society – AOSZ)) from the Hungarian social civil society gave examples of how Hungarian NGOs representing disabled persons organise themselves at European and National level.

Szabolcs Szigeti the Representative of WHO in Hungary stressed in his closing remarks the importance of co-operation between NGOs


2012 október 3-án az EPHA képességfejlesztő szemináriumot szervezett Budapesten, amely azt célozta, hogy ízelítőt adjon a résztvevők számára az EU működéséről, az EU-s döntéshozatal módjáról, arról, hogy mit jelent az „érdekképviselet” („lobbizás”) a gyakorlatban, és hogy miként tudnak a magyar civil szervezetek részt venni ebben a folyamatban.

Az EPHA delegációja az EPHA képességfejlesztő tevékenysége részeként 2012 október 2-án látogatást tett az Együtt a daganatos gyermekekért alapítványnál. Az alapítvány a súlyos (daganatos) megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyítását segíti.

Az esemény társelnökei Váradiné Csapó Judit (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége-RIROSZ) és Anne Hoel (EPHA) voltak.

Megnyitó beszédében dr. Kissné Horváth Ildikó (Emberi Erőforrások Minisztériuma) a magyarországi politikai döntéshozók és a népegészségügyi civil társadalom közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

A rendezvény célja a magyar civil szervezetek támogatása volt – különösen a népegészségügy területén – annak érdekében, hogy a magyar civil szervezetek jobban megismerjék az EU működését és képesek legyenek a magyar egészségügyi civil szektor érdekei és az általuk vallott értékek képviseletére („lobbizás”).

Az EPHA számára a képességfejlesztő szeminárium célja annak jobb megismerése volt, hogy miképpen tudnak a magyar civil szervezetek hozzájárulni a Magyarországon élő emberek egészségéhez és jólétéhez.

A rendezvény első része

Az első részben a résztvevők a politikai döntéshozatal folyamatát tanulmányozták, meghatározták a különböző szakaszokat, és azt a szerepet, amelyet a civil társadalom betölthet az egyesz szakaszokban. A szeminárium során bemutatásra kerültek továbbá az érdekeltek közötti és a civil párbeszéd közötti különbségek, valamint az Európai hálózatok által betölthető szerep.

1.modul
Ebben a képzési modulban a politikai döntéshozókkal való, a politikai döntéshozatal módjának és végrehajtásának megváltoztatására irányuló párbeszéden volt a hangsúly. A résztvevők EU-s és magyar példákon keresztül a „lobbizás” és az „érdekérvényesítés” jelentette lehetőségeket és kihívásokat vizsgálták ún. SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats – erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) elemzés által.

2.modul
Ebben a képzési modulban annak beazonosítása volt a cél, hogy a civil társadalom különböző szervezetei miképpen működhetnek együtt egymással és hogyan lehet ez a leghatékonyabb módszer a továbblépéshez. Ezen kívül az európai hálózatok szerepe és a kapcsolatépítés is kifejtésre került.

A rendezvény során Pogány Gábor (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége-RIROSZ) a magyar népegészségügyi civil társadalom részéről a magyar népegészségügyi civil szerveztek tevékenységeit mutatta be és ismertette a politikai döntéshozókkal folytatott párbeszéddel és a szövetségek kialakításával kapcsolatos tapasztalataikat.

Szőllősi Erzsébet (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége – MEOSZ) és Vályi Réka (Autisták Országos Szövetsége – AOSZ) a magyar szociális civil társadalom részéről mutatták be annak példáját, hogy miképpen szerveződnek a fogyatékosokat képviselő magyar civil szervezetek európai szinten és országosan.

Szigeti Szabolcs a WHO magyarországi képviselete nevében zárógondolataiban a civil szervezetek egymás közötti együttműködésének fontosságát hangsúlyozta.

Get the EPHA Newsletter

Get involved !

Get involved !

Sign up here to receive our updates on European health policy and invitations to our events.

Subscribe now

You have Successfully Subscribed!

Share This