Publications

Spotlight on COPD in Hungary

By Zoltan Massay-Kosubek, Policy Co-ordinator for Healthy Trade and Health Equity and Catherine Hartmann, Secretary General of the European COPD Coalition

The Hungarian version of the article is available below/A cikk magyar nyelvű változata lent olvasható

Budapest, 12-13 October 2016 – Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one the most common diseases in the world. According to WHO estimates, about 64 million people around the world live with COPD and by 2030 COPD will become the third leading cause of death worldwide.

A joint European COPD Coalition (ECC) – European Public Health Alliance (EPHA) delegation recently visited Hungary and met with representatives of the National Korányi Institute for Tuberculosis and Pulmonology, decision makers in the Ministry of Human Capacities responsible for health as well as Hungarian patient organisations to better understand the burden of COPD  in Hungary and the national political framework to tackle chronic diseases. National examples are key to address the Non-Communicable Disease epidemic, where urgent, coordinated action is needed at European level.

The Korányi Insitute representatives provided an overview about the COPD burden in Hungary: in 2015, there were 183.800  registered COPD patients in Hungary (93.657 male and 90.143 female) in a population of 10 million. However, this could well be an under-estimate with  the real number up to three times higher.

The healthcare team of the Koranyi Institute explained possible reasons for systematic underestimation of the number COPD sufferers and  the challenges they face in COPD: mobilising patients for better advocacy, scare resources for improved technology and services, very little awareness about the disease, and the absence of a strategy to genuinely tackle COPD. Too few people are diagnosed compared to the most probable incidence of the disease, in particular among those who smoke.

Officials of the State Secretariat for Healthcare gave an overview of the policy framework to tackle chronic diseases in Hungary. They referred to the plan called ‘Egészséges Magyarország 2014-2020’ (Healthy Hungary 2014-2020) which is a  strategic overview of healthy prevention and healthcare, inspired by the WHO Health 2020 objectives.

The rare form of (congenital) COPD, called Alpha 1 antitrypsine is addressed in Hungary in ‘The National Plan for Rare Diseases’ – healthcare policy strategy for rare diseases until 2020 and available at the Hungarian Federation of people with rare and congenital diseases (HURORDISZ) website (Hungarian version: RITKA BETEGSÉGEK NEMZETI TERVE a ritka betegségekre vonatkozó 2020-ig szóló, egészségügyi szakpolitikai stratégia).

As regards reimbursement of medicines for COPD treatment, the health insurance fund and the ministry follow financial protocols based on the scientific evidence about the efficacy of the medicines and smoker patients are not automatically excluded.

Next steps – World COPD day – 16th November 2016

ECC works  with national stakeholders to identify best practices and lessons learned for COPD and will raise awareness about the disease at European level, in particular on the occasion of World COPD Day. The Hungarian Respiratory Society will mark World COPD day in Hungary with a 2-day conference on 18-19th November.

World COPD Day was first organized by the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) in 2002 to raise public awareness,. Since then World COPD Day is marked annually in November, with awareness raising events, such as free spirometry testing, meetings & conferences, reports, papers and coverage in the media.

______________________________________________________________________________________

Fókuszban a COPD Magyarországon

Massay-Kosubek Zoltán, egészségbarát kereskedelempolitikáért és egészségügyi egyenlőtlenségek elleni küzdelemért felelős szakpolitikai koordinátor és Catherine Hartmann, az Európai COPD Koalíció főtitkár asszonya.

Budapest, 2016. október 12-13 – A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) az egyik leggyakoribb betegség a világon. A WHO becslése szerint mintegy 64 millió ember szenved tőle és 2030-ra várhatóan a COPD lesz a harmadik leggyakoribb halálozási ok világszerte.

Közelmúltbeli magyarországi látogatásuk alkalmából az Európai COPD Koalíció (ECC) és az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) közös delegációja az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet képviselővel, az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozó, egészségügyért felelős döntéshozókkal valamint magyar betegszervezetekkel találkozott annak érdekében, hogy a COPD által Magyarországra rótt terhet, valamint a krónikus betegségek kezelésére vonatkozó nemzeti szintű szakpolitikai kereteket jobban megértsék. A tagállami példák kulcsfontosságúak a nem fertőző betgségek járványszerű elterjedésének megfékezésében, ahol sürgős, európai szintű, összehangolt lépésekre van szükség.

A Korányi Intézet képviselői átfogó képet mutattak a COPD által Magyarországra rótt teherről: 2015-ben a 10 milliós népességben 183.800 COPD beteget regisztráltak Magyarországon (93.657 férfit és 90.143 nőt). Mindazonáltal a valós szám ennél jóval magasabb lehet, a becslések szerint ennek mintegy a háromszorosa.

A Korányi Intézet egészségügyi dolgozói bemutatták a COPD betegek számának rendszerszerű alábecsülésének lehetséges okait valamint a COPD-vel kapcsolatosan szembesült kihívásokat: a betegek mobilizálása az érdekeik hatékonyabb képviseletére, a hatékonyabb technológiákat és szolgáltatásokat érintő forráshiány, a betegség rendkívül alacsony ismertsége, és a COPD megfelelő kezelésére vonatkozó átfogó stratégia hiánya. Túlságosan alacsony a diagnosztizált emberek száma, összehasonlítva a betegség leginkább nyilvánvaló előfordulási lehetőségeivel, különös tekintettel a dohányzókra.

Az Egészségügyi Államtitkárság tisztviselői átfogó képet adtak a krónikus betegségek kezelésére irányuló, magyarországi szakpolitikai keretekről. Hivatkoztak az ‘Egészséges Magyarország 2014-2020’  egészségügyi ágazati stratégiára, amely a WHO Egészség 2020 célok által motivált megelőzési és egészségügyi stratégiai dokumentum.

A COPD ritka (veleszületett) előfordulási formája, az Alpha-1-antitrypsin (A1AT) vonatkozásában a RITKA BETEGSÉGEK NEMZETI TERVE a ritka betegségekre vonatkozó 2020-ig szóló, egészségügyi szakpolitikai stratégia dokumentum nyújt releváns iránymutatást, amely elérhető a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ) honlapján.

A COPD kezelésére szolgáló gyógyszerek visszatérítése kapcsán az egészségbiztosítási pénztár és a minisztérium a gyógyszerek hatékonyságára vonatkozó tudományos bizonyítékokon alapuló pénzügyi protokolt követ és a dohányzó betegek nem kerülnek automatikus kizárásra.

Következő lépések – a COPD világnapja – 2016. november 16.

Az ECC kész a nemzeti érdekeltekkel való további együttműködésre a COPD vonatkozásában a leghatékonyabb eljárások meghatározása és a tapasztalatok értékelése kapcsán és európai szinten tervez a betegségre vonatkozó ismeretterjesztő tevékenységet, különös tekintettel a COPD világnapjára. A magyar tüdőgyógyász társaság a COPD vilgánapját Magyarországon kétnapos konferenciával ünnepli 2016. november 18-19-én.

A COPD világnapját először a Krónikus Tüdőbetegség Globális Indítványa (GOLD) szervezte meg 2002-ben általános lakossági ismeretterjesztési célzattal. Azóta a COPD világnapja évente kerül megrendezésre novemberben, ismeretterjesztő rendezvényekkel, amely például légzésmérést (spirometriát), rendezvényeket és konferenciákat, jelentéseket, közleményeket és tudósításokat foglal magában.

Get the EPHA Newsletter

Get involved !

Get involved !

Sign up here to receive our updates on European health policy and invitations to our events.

Subscribe now

You have Successfully Subscribed!

Share This