Publications

Open Letter | Public health concerns with regard to the ratification of CETA in Hungary

EPHA has sent an open letter (Hungarian version here) to the Hungarian Minister of State for Security Policy and International Cooperation, highlighting the concerns for public health following a ratification of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

A nyílt levél magyar nyelvű változata lent olvasható

To the attention of István Mikola, Minister of State for Security Policy and International Cooperation

cc: Zoltán Ónodi-Szűcs, Minister of State for Health Care;
László Kövér, President of the Hungarian Parliament;
Benedek Sallai R., President of the Sustainable Development Committee
Zsolt Németh, President of the Foreign Affairs Committee of the Hungarian Parliament;
Péter Harrach, Lajos Kósa, Erzsébet Schmuck, Bertalan Tóth, and János Volner,
Chairpersons of the Political Groups in the Hungarian Parliament

______________________________________________________________________

Brussels, 30 September 2016

Dear Minister,

I am contacting you following the recent Citizens’ Dialogue on EU Trade Policy discussion you have participated in with Commissioner Malmström in Budapest[1] and I would like to express the deep concerns the European Public Health Alliance (EPHA)[2] has with regard to the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).

While trade liberalisation initiated in CETA has the potential to support public health by economic growth and greater employment opportunities, this can be undermined by its unintended side effects harming our health. Our identified key public health concerns reflect some of the points made by the Hungarian National Council for Sustainable Development (NFFT) with regard to TTIP and other relevant agreements, such as CETA:[3]

  1. CETA will eliminate tariffs on unhealthy processed food and drinks, which could lead to a further decrease in prices and will contribute to the Non-Communicable Disease and obesity epidemic both in Europe and in Hungary.[4]
  2. CETA does not protect our health from unhealthy diets and does not contain specific measures needed to protect the consumer and patients from antimicrobial resistance (AMR).[5]
  3. CETA does not guarantee that public services – including healthcare services – will not be subject to market liberalisation in future due to limited reservations, negative listing and a ‘ratchet clause’ locking in current and future liberalisation.[6]
  4. Revised investment protection measures will not stop tobacco, alcohol and unhealthy food investors from challenging public health laws such as the Hungarian legislation on plain packaging of tobacco [7] or the maximum levels of Trans fatty acids (TFAs)[8]
  5. CETA fails to ensure policy coherence between trade and health. The Sustainable Development Chapters of do not recognise the public health sustainability aspects by omitting any reference to global public health relevant treaties, commitments or objectives. This is a failure in light of the health relevant aspects of the recently adopted Sustainable Development Goals (SDGs)[9] CETA remains incoherent with key public health policy goals as it remains silent on alcohol related harm, and does not address the cornerstones of unaffordable medicine prices in both in Canada and in Europe and Hungary.[10]

The flagship role of Hungary as regards introducing progressive public health policies like the Hungarian tax on unhealthy products[11] is essential to contribute to the fight of growing burden of NCDs and obesity and this why it important to take into account health considerations when trade policy objectives are defined by the interplay of economic interest in stake.

On behalf of the European Public Health Alliance, I call on your role to reconsider the support of the CETA agreement and address our public health concerns by calling for a better deal for health and consumers. We will be following the public debate in the Hungarian Parliament on CETA beginning 3th October within the Sustainable Development Committee with great attention.

Yours sincerely
Nina Renshaw, EPHA Secretary General

[1] https://ec.europa.eu/hungary/events/20160913_citizens_dialogue_Malmstrom_hu
[2] EPHA is a change agent and a network of 90 public health organisations advocating for better health – EPHA website
[3] NFFT Resolution, Point 27, http://nfft.hu/assets/NFFT_resolution_TTIP_03Dec2015_EN_final.pdf
[4] NCDs are responsible for 86% of all deaths and 70 to 80% of health care budgets, an estimated € 700 billion per year are spent on chronic diseases in the European Union link see also NFFT Resolution, Point 9, 26b
[5] More than 25.000 people die in the EU each year from infections caused by antibiotic resistant bacteria http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/136454/e94889.pdf See also NFFT Resolution, Point 26b
[6] bit.ly/1OaCZH7 See also NFFT Resolution, Point 16, 26b
[7] https://epha.org/open-letter-congratulating-hungarian-minister-of-health-on-plain-packaging/
[8] https://epha.org/transfats-regulation-the-lowest-hanging-fruit/ See also NFTT Resolution Points 19-21, 26.d
[9] E.g. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
[10] See also NFTT Resolution Points 23, 26.f and 26.g
[11] https://epha.org/epha-open-letter-to-welcome-the-hungarian-tax-on-unhealthy-products/

********************************************************************************************************

Mikola István, biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár figyelmébe
másolatban kapja: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár;
Kövér László, az Országgyűlés elnöke;
Sallai R. Benedek, az Országgyűlés Fenntartható Bizottságának elnöke, valamint Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke;
Harrach Péter, Kósa Lajos, Schmuck Erzsébet, Tóth Bertalan, és Volner János, az Országgyűlés képviselőcsoportjainak vezetői

Tárgy: Népegészségügyi aggályok a CETA ratifikációjával kapcsolatban
____________________________________________________________________
Brüsszel, 2016. szeptember 30

Tisztelt Államtitkár Úr!

A nemrégiben tartott “Párbeszéd a polgárokkal” elnevezésű, az EU kereskedelempolitikáját tárgyaló rendezvényt követően írok Önnek, amelyen Malmström kereskedelemért felelős uniós biztos asszonnyal közösen vett részt Budapesten,[1] és szeretném kifejezni az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA)[2] komoly aggályait az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény (CETA) kapcsán.

Jóllehet a CETA jelentette liberalizáció pozitív hatással lehet a népegészségügyre a gazdasági növekedés és a növekvő munkalehetőségek révén, mindezeket azonban alááshatják az egyezmény egészségre káros, nem célzott mellékhatásai. Az általunk beazonosított, kulcsfontosságú népegészségügyi aggályok összhangban vannak a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács „A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről (TTIP) szóló tárgyalásokról” című, más relációjú egyezményekre – mint pl. a CETA – is érvényes állásfoglalásának egyes pontjaival:[3]

  1. A CETA le fogja bontani az egészségtelen, feldolgozott élelmiszerekre és italokra fennálló tarifális akadályokat, amely további árcsökkenéshez vezethet, súlyosítva a nem fertőző-betegségek és az elhízás járványszerű elterjedését mind Európában, mind Magyarországon.[4]
  2. A CETA nincs tekintettel az egészségtelen étrend jelentette egészségügyi veszélyekre és nem tartalmaz a fogyasztók és betegek védelmére vonatkozó rendelkezéseket az antimikrobiális rezisztencia (AMR) vonatkozásában.[5]
  3. A CETA nem garantálja, hogy a közszolgáltatások – ideértve az egészségügyi szolgáltatásokat – privatizációjára nem kerülhet sor a jövőben a korlátozott fenntartások, a negatív listás megközelítés valamint a jelenlegi és jövbeni privatizációt bebetonozó, ún. ’kilincsmű klauzula’ következtében.[6]
  4. A megreformált befektetővédelmi rendelkezések sem fogják megakadályozni a dohány-, alkohol- és egészségtelen élelmiszer-befektetőket, hogy peres eljárást indítsanak olyan népegészségügyi vonatkozású szabályok ellen, mint a dohánytermékek egységes, márkajelzés nélküli csomagolására vagy a transzzsír élelmiszerekben való korlátozására vonatkozó magyar szabályozás.[7]
  5. A CETA nem biztosítja a kereskedelem és egészségpolitika összhangját. A fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetek nem ismerik el a népegészségügyi fenntarthatósági szempontokat és nem hivatkoznak a népegészségyügy területén létező, globális egyezményekre, politikai kötelezettségvállalásokra és célkitűzésekre. Ez különösen a nemrégiben elfogadott, ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzések népegészségügyi vonatkozású céljai fényében kifogásolható.[8] A CETA nem biztosítja az összhangot az alapvető népegészségügy politikai célkitűzésekkel, hiszen nem említi az alkohol káros hatásait és nem veszi figyelembe a mind Kanadában, mind az Európai Unióban megengedhetetlenül magas gyógyszerárak alapvető okait.[9]

Magyarország vezető szerepe az olyan progresszív népegészségügyi szabályok bevezetésével, mint a Népegészségügyi Termékadó[10] lényeges az egyre növekvő terhet jelentő, nem fertőző betegségek és elhízás elleni küzdelemhez való hozzájáruláshoz, és ezért fontos az egészségügyi szempontok figyelembevétele, amikor a kereskedelempolitikai célokat a kockán forgó gazdasági érdekek ütközése határozza meg.

Az Európai Népegészségügyi Szövetség nevében kérem, hogy megbízatásánál fogva fontolja meg még egyszer a CETA megállapodás támogatását, és vegye figyelembe népegészségügyi aggályainkat egy jobb, a fogyasztók és az egészség érdekeit jobban figyelembe vevő egyezményre való felhívással. Különös figyelemmel fogjuk nyomon követni az Országgyűlésben a Fenntartható Fejlődési bizottság október 3-i ülésével kezdődő, nyilvános vitát.

Üdvözlettel,
Nina Renshaw EPHA Főtitkár

[1] https://ec.europa.eu/hungary/events/20160913_citizens_dialogue_Malmstrom_hu
[2] Az EPHA változások kezdeményezője és 90, jobb egészségért küzdő, népegészségügyi szervezet hálozata– EPHA honlap
[3] NFFT állásfoglalás, 27. pont, http://nfft.hu/assets/NFFT_allasfoglalas_TTIP__2015.12.03.pdf
[4] Az Európai Unióban a nem fertőző betegségek okozzák az összes haláleset 86%-át és az egészségügyi kölségvetések 70-80%-át teszik ki, évente kb. 700 milliárd €, krónikus betegségekre költött kiadással.  link lásd továbbá az NFFT Állásfoglalás 9, 26b pontjait
[5] Az EU-ban 25.000 ember hal meg évente antibiotikumoknak rezisztens baktérium okozta megbetegedésben. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/136454/e94889.pdf lásd továbbá az NFFT Állásfoglalás 26b pontját
[6] bit.ly/1OaCZH7 lásd továbbá az NFFT Állásfoglalás 16, 26b pontjait
[7] http://brusszel.eu.kormany.hu/transzzsir-csokkentes-egy-kezenfekvo-megoldas-a-jobb-egeszsegert lásd továbbá az NFFT Állásfoglalás 19-21, 26.d pontjait
[8] Pl. 3. cél: Egészséges élet és jólét biztosítása korosztálytól függetlenül mindenkinek. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
[9] lásd továbbá az NFFT Állásfoglalás 23, 26.f és 26.g pontjait
[10] https://epha.org/epha-open-letter-to-welcome-the-hungarian-tax-on-unhealthy-products/

Get the EPHA Newsletter

Get involved !

Get involved !

Sign up here to receive our updates on European health policy and invitations to our events.

Subscribe now

You have Successfully Subscribed!

Share This